Plattdüütsch

Neem büst du, Heimot, neem is dien Luut,
Neem sünd de Minschen, de mi so vertruut ?
Ick ligg hier alleen un bün so hellwaak,
Nüms hör ick di, mien Moderspraak.
Wenn allns ok fründli un nett um mi is,
So is dor een Deel, wat ick vermiss,
Neem ick wat för geev in düsse Stunn:
Wenn blots een vun de Minschen Plattdüütsch kunn!